top of page

usein kysytyt kysymykset

voiko sama hakija jättää useampia hakemuksia?

Kyllä voi.

voiko vos-laitos tai kansallinen taidelaitos olla nimettynä yhteistyötahona useammassa hakemuksessa samanaikaisesti?

Kyllä. Ei ole estettä sille, että useampi hakija suunnittelee yhteistyötä saman vos-laitoksen tai kansallisen taidelaitoksen kanssa.


Hakemuksia arvioitaessa on viime kädessä kysymys uskottavuudesta. Kykeneekö toimija venymään moneen suuntaan? Menevätkö
suunniteltujen tuotantojen esitykset ajallisesti päällekkäin? Riittävätkö resurssit? Suurella on tähän todennäköisesti paremmat
edellytykset kuin pienellä.

mitä kuluja perusosalla voi kattaa?

Perusosan käyttöä ei ole rajattu tiettyyn tarkoitukseen.


Pääsylipputuloihin perustuva rahoitusmalli tuottaa hakijalle tuloa jälkipainotteisesti. Siksi laskennallisen osan vaikutuksia tasapainottamaan on liitetty etupainotteisesti maksettava perusosa. Moni käyttänee sen kuluihin, jotka liittyvät kohdetuotannon käynnistämiseen. Samalla on muistettava, että tuensaaja on  vakiintunutta taiteellista toimintaa harjoittava yhteisö, jolla voi olla
myös muuta, kohdetuotannon kanssa limittyvää toimintaa. Sitä paitsi tuki voidaan myöntää myös tuotannolle, joka on jo käynnistynyt.

kuinka myönnetyn tuen käytöstä raportoidaan?

Tuen käytöstä raportoidaan puolivuosittain (ks. hakuohje). Tärkein raportoitava tieto on pääsylipputulo, jonka perusteella laskennallinen osa maksetaan. Lisäksi puolivuotisraportissa ilmoitetaan muutama muu keskeinen talousluku ja kokonaisyleisömäärä. Tarkoitus on, että puolivuotisraportointi on menettelynä kevyt. Laajempi raportti toimitetaan tukikauden päätyttyä. Hakulomakkeella hakija sitoutuu antamaan pyydettäessä myös muita tietoja tuotannon toteutuksesta ja edistymisestä.

jos tuki myönnetään, milloin esitysten pitää viimeistään alkaa?

Esitysten alkamisajankohtaa ei ole määritelty. Yhteistoiminnan rakentaminen ja kalentereiden yhteensovittaminen voi vaatia aikaa.


Syksyn 2022 haussa viimeinen tuettava puolivuosikausi päättyy kuitenkin 31.12.2027. Tämä tarkoittaa, että jos kohdetuotanto on suunniteltu pitkäikäiseksi – välttämätöntä se ei ole – suurimman hyödyn saa, jos laskennallisen osan perusteena olevia lipputuloja kertyy jo aikaisessa vaiheessa.

bottom of page