top of page

päätöksenteko

Uudet klassikot -rahaston ovat perustaneet yhdessä Suomen valtio ja neljä säätiötä. Rahaston toimintaa ohjaa toimikunta, johon kukin säätiö on nimittänyt yhden ja valtio neljä jäsentä.

 • Antti Arjava, puheenjohtaja
  yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto

 • Tuomo Puumala, varapuheenjohtaja
  valtiosihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Erik Båsk
  toimitusjohtaja, Alfred Kordelinin säätiö

 • Riitta Heinämaa
  kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Mari Karikoski
  kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Sören Lillkung
  toimitusjohtaja, Svenska kulturfonden

 • Arto Mäenmaa
  asiamies, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 • Esa Pirnes
  kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

arviointiryhmä

Hakemukset arvioi ensi vaiheessa toimikunnan nimittämä arviointiryhmä. Sen tehtävänä on laatia esitykset tuensaajista toimikunnalle, joka tekee lopullisen valinnan.

Huntus.Marc_Sabat.jpg

Kuva: Marc Sabat

Antti Huntus työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa erityisasiantuntijana. Valtionhallinnossa ja järjestökentällä hän toimii myös
kestävän kehityksen ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana. Huntus on lisäksi osallistunut mm. tulevaisuusvaliokunnan koronapandemian yhteiskunnallisia seurauksia arvioivaan raporttiin sekä Taideyliopiston taidealan jälleenrakennusta koskeviin
selvityksiin.

Lievonen.Tero_Ahonen.jpg

Kuva: Tero Ahonen

Account Director Riku Lievonen toimii tällä hetkellä vaikuttajaviestinnän parissa. Hänellä on lähes kahdenkymmenen vuoden työkokemus esittävän taiteen alalta, joista kuusi vuotta Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen toiminnanjohtajana. Lievosen tekemä ennakointitutkimus esittävän taiteen järjestämisen tulevaisuudesta avasi näkymiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja uusien avauksien tarpeeseen ja mahdollisuuksiin.

Lindfors.Shoja_Lak.jpg

Kuva: Shoja Lak

Tanssija-koreografi Tiina Lindfors on Tanssiteatteri ERIn perustajajäsen ja taiteellinen johtaja. Lindforsin uralle on ollut tyypillistä säveltäjien ja orkestereiden hakeutuminen yhteistyöhön hänen kanssaan. Koreografina hän on usein kantaaottava ja painottaa tanssin teatterillisia vaikutusmahdollisuuksia. Hänen tanssiaan ja koreografioitaan on nähty Pohjoismaiden lisäksi muualla Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa.

Maalismaa.Teemu_Mattsson.jpg

Kuva: Teemu Mattsson

Viulisti Eriikka Maalismaa järjestää valtionpalkittua Klassinen Hietsu -konserttisarjaa ja soittaa liikenevän ajan kamarimusiikkia. Vuonna 2022 hänet on nähty äänitaiteilijana Mäntän Kuvataideviikoilla, teatterimuusikkona Kansallisteatterin lavalla sekä II-viulun äänenjohtajana Mahler Chamber Orchestran kiertueilla.

Sandqvist.JPG

 

Teatteriohjaaja, näyttelijä, esitystentekijä, teatteritaiteen tohtori Ville Sandqvist toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun varadekaanina. Tehtävänkuvaan ei kuulu opettaminen, mutta hän pyrkii kaikin tavoin pitämään kiinni myös pedagogisesta toiminnasta ja alan tutkimuksen edistämisestä taiteellisen työn ohella.

Uusi-Rauva.Jussi_Ratilainen.jpg

Kuva: Jussi Ratilainen

Projektipäällikkö Kati Uusi-Rauva työskentelee Taideyliopiston esihautomossa. Ennen tätä hän johti AGMAa, Luovan talouden agentit ja managerit -yhdistystä. Uusi-Rauva on koulutukseltaan kulttuuriantropologi, ja hän on ollut mukana luovien alojen kehittämistyössä pitkään. Parhaillaan hän käynnistelee väitöskirjatutkimusta Oulun yliopistossa aiheenaan luovien alojen pienyritystoiminta.

bottom of page