top of page
Dancer in Blue
uudetklassikot-logo1-suom.png
uudetklassikot-logo1-sve.png

rapportering

Bidraget Nya Klassiker delas in i en grunddel och en kalkylerad del. Den kalkylerade delen grundas på intäkter som rapporteras en gång i halvåret:

  • Halvårsperioden som avslutas 30 juni rapporteras under juli

  • Halvårsperioden som avslutas 31 december rapporteras under januari.

ansökning 2023

Nästa ansökningsomgång är 1–15 september 2023.

Bidragen riktas till såväl scenkonst som bildkonst.

i samarbete

bottom of page