top of page
Dancer in Blue
uudetklassikot-logo1-suom.png
uudetklassikot-logo1-sve.png

första ansökningstiden

I september 2022 kunde samfund inom scenkonst första gången någonsin söka bidrag från fonden Nya klassiker.

Sammanlagt lämnades 54 ansökningar in. En konstnärlig expertgrupp bedömde först ansökningarna och därefter behandlades de i en kommitté med representanter för staten och de grundande stiftelserna. Nya klassiker-bidrag beviljades till 31 samfund.
 

Antalet sökande motsvarar mer än en fjärdedel av alla potentiella sökande – alltså de cirka 180 samfund inom scenkonst som får verksamhetsbidrag av Taike. De sökande förutsattes dessutom samarbeta med åtminstone en scenkonstaktör eller ett museum som får statsandelar (så kallade vos) eller en nationell konstinstitution.


Utöver bidragens grunddel, som utbetalas genast, har bidragstagarna också  rätt till en tilläggsfinansiering som betalas ut senare och baserar sig på biljettintäkterna. Då båda delarna beaktas uppgår summan för de bidrag som nu beviljats till ungefär tre miljoner euro under fem år.

i samarbete

bottom of page