top of page
Dancer in Blue
uudetklassikot-logo1-suom.png
uudetklassikot-logo1-sve.png

rapportering

Bidraget Nya Klassiker delas in i en grunddel och en kalkylerad del. Den kalkylerade delen grundas på intäkter som rapporteras en gång i halvåret:

  • Halvårsperioden som avslutas 30 juni rapporteras under juli

  • Halvårsperioden som avslutas 31 december rapporteras under januari.

ansökning 2024

Nästa ansökningstid inom Nya klassiker för sökande inom bildkonst är i  september 2024.


Scenkonstsamfunden kan nästa gång ansöka om bidrag i september 2025.


Den som fått bidrag tidigare kan söka på nytt då det föregående projektet är avslutat och en slutrapport inlämnad.

i samarbete

bottom of page