top of page
Dancer in Blue
uudetklassikot-logo1-suom.png
uudetklassikot-logo1-sve.png

ensimmäinen haku

Uudet klassikot -rahaston historian ensimmäinen haku esittävän taiteen yhteisöille järjestettiin syyskuussa 2022.

 

Hakemuksia saapui yhteensä 54. Hakemukset arvioi ensin taiteellinen asiantuntijaryhmä, minkä jälkeen ne käsiteltiin valtion ja perustajasäätiöiden edustajista koostuvassa toimikunnassa. Tukea myönnettiin 31 yhteisölle.
 

Hakijamäärä edusti yli neljäsosaa hakukelpoisista, joita olivat Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt, noin 180 kpl. Hakijoilta edellytettiin yhteistyötä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan tai museon tai kansallisen taidelaitoksen kanssa.
 

Heti maksettavan perusosan lisäksi tuensaajalla on oikeus pääsylipputulojen mukaan laskennallisesti määräytyvään osaan tulevaisuudessa. Molemmat huomioon ottaen nyt myönnetyn tuen arvioit kokonaismäärä viiden vuoden aikana on noin kolme miljoonaa euroa.

haku 2023

Seuraava haku järjestetään 1.–15. syyskuuta 2023.

Tuki kohdennetaan sekä esittäville taiteille että kuvataiteelle.

yhteistyössä

bottom of page