top of page

beslutsfattande

Fonden Nya klassiker grundades av finska staten och fyra stiftelser. Fondens verksamhet styrs av en kommitté där varje stiftelse har en utnämnd representant och staten har fyra.

 • Antti Arjava, ordförande
  överombudsman, Suomen Kulttuurirahasto

 • Tuomo Puumala, viceordförande
  statssekreterare, Undervisnings– och kulturministeriet

 • Erik Båsk
  verkställande direktör, Alfred Kordelins stiftelse

 • Riitta Heinämaa
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Mari Karikoski
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Sören Lillkung
  verkställande direktör, Svenska kulturfonden

 • Arto Mäenmaa
  ombudsman, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 • Esa Pirnes
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

bedömningsgrupp

Ansökningarna bedöms i det första skedet av en bedömningsgrupp som är utnämnd av kommittén. Dess uppdrag är att presentera stödmottagarna för kommittén som gör det slutliga valet.

Huntus.Marc_Sabat.jpg

Bild: Marc Sabat

Antti Huntus arbetar som specialsakkunnig vid Centret för konstfrämjande. I statsförvaltningen och på organisationsfältet är han också expert på hållbar utveckling och det immateriella kulturarvet. Huntus har också deltagit i bland annat framtidsutskottets rapport som utvärderade de samhälleliga följderna av coronapandemin samt utredningar kring Konstuniversitetets återuppbyggnad av konstområdet.

Lievonen.Tero_Ahonen.jpg

Bild: Tero Ahonen

Account Director Riku Lievonen arbetar för tillfället med påverkanskommunikation. Han har nästan tjugo års arbetserfarenhet av scenkonst, varav sex år som verkställande direktör för Cirko – Centrumet för nycirkus. Lievonens framtidsstudie över hur scenkonst kunde ordnas i framtiden öppnade perspektiv på det föränderliga samhället och gav nya insikter om behov och möjligheter.

Lindfors.Shoja_Lak.jpg

Bild: Shoja Lak

Dansaren-koreografen Tiina Lindfors är ERI:s grundande medlem och konstnärliga ledare. Under Lindfors karriär har kompositörer och orkestrar ofta sökt upp henne för samarbete. I egenskap av koreograf tar hon ofta ställning och betonar dansens påverkningsmöjligheter inom teatern. Hennes danser och koreografier har visats i Norden, övriga Europa, Asien, Amerika och Afrika.

Maalismaa.Teemu_Mattsson.jpg

Bild: Teemu Mattsson

Violinisten Eriikka Maalismaa är arrangör för konsertserien Klassinen Hietsu som prisbelönats av staten och hon spelar kammarmusik när hon har tid över. År 2022 uppträdde hon som ljudkonstnär på Bildkonstveckan i Mänttä, hon har uppträtt som teatermusiker på Nationalteaterns scen och som stämledare för andra violinen på Mahler Chamber Orchestras turné.

Sandqvist.JPG

 

Teaterregissören, skådespelaren, föreställningsmakaren och doktorn i teatervetenskap Ville Sandqvist är prodekan vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Till uppdraget hör inte undervisning, men han försöker på alla sätt hålla fast vid den pedagogiska verksamheten och främja forskningen på området vid sidan av det konstnärliga arbetet.

Uusi-Rauva.Jussi_Ratilainen.jpg

Bild: Jussi Ratilainen

Projektchef Kati Uusi-Rauva arbetar i Konstuniversitetets förinkubator. Innan dess ledde hon föreningen AGMA, Luovan talouden agentit ja managerit. Uusi-Rauva är utbildad kulturantropolog och har länge deltagit i utvecklingsarbetet på det kreativa fältet. Som bäst påbörjar hon sin doktorsforskning vid Uleåborgs universitet. Hennes forskningsämne är småföretagande i den kreativa branschen.

bottom of page