top of page

beslutsfattande

Fonden Nya klassiker grundades av finska staten och fyra stiftelser. Fondens verksamhet styrs av en kommitté där varje stiftelse har en utnämnd representant och staten har fyra.

 • Susanna Pettersson, ordförande
  verkställande direktör, Suomen Kulttuurirahasto

 • Joni Hiitola
  regeringsråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Erik Båsk
  verkställande direktör, Alfred Kordelins stiftelse

 • Riitta Heinämaa
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Mari Karikoski
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Johanna Vuolasto
  kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Sören Lillkung
  verkställande direktör, Svenska kulturfonden

 • Arto Mäenmaa
  ombudsman, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

bedömningsgrupp 2023

Ansökningarna bedöms i det första skedet av en bedömningsgrupp som är utnämnd av kommittén. Dess uppdrag är att presentera stödmottagarna för kommittén som gör det slutliga valet.

skenkonst

 • Helena Hiilivirta är en mångsidig nätverkare som gått i pension från sitt arbete i kulturbranschen. Hiilivirta har bland annat varit orkestermusiker och lärare i cellospel samt musikredaktör och musikchef på Yle. Hon var också planeringschef under byggskedet av Helsingfors Musikhus. Sin längsta arbetsperiod, totalt över 20 år, var hon intendent för Lahtis stadsorkester, Radions symfoniorkester och Tampere Filharmonia i Tammerfors.

 • Riku Lievonen har nästan tjugo års erfarenhet av scenkonst, varav sex år som verksamhetsledare för Cirko – Centrumet för nycirkus. Just nu sysslar han med påverkanskommunikation. Lievonens framtidsstudie överhur scenkonst kunde ordnas i framtiden (Finlands Kommunförbund, 2022) öppnade perspektiv på det föränderliga samhället och behovet av och möjligheterna till nya initiativ.

 • Julian Owusu är en frilansande danskonstnär och danslärare som arbetar tvärvetenskapligt. Kärnan i hans konstskapande är att bygga gemenskaper i hiphop, pedagogik, avkoloniserande metoder och ombearbetningar. Vid sidan av hiphop-världen har Owusu också varit koreograf, dansare och skådespelareoch bland annat undervisat vid Konstuniversitetets Teaterhögskola, Oulun Ammattikorkeakoulu i Uleåborg och i flera kommersiella dansskolor.

 • Ville Sandqvist, teaterregissören, skådespelaren, föreställningsmakaren och doktorn i teatervetenskap är prodekan vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Till uppdraget hör inte undervisning, men han försöker på alla sätt hålla fast vid den pedagogiska verksamheten och främja forskningen på området vid sidan av det konstnärliga arbetet.

 

bildkonst

 • Annika Dahlsten är en bildkonstnär och animationskonstnär som också arbetar mångsidigt i olika expertuppdrag inom konst. Hon har länge varit aktiv i regionala och nationella organisationer och föreningar för bildkonst och film.

 • Kari Kenetti är en självlärd konstexpert, kurator och samlare. Konsthobbyn ledde Kenetti till arbete vid gallerier i slutet av 1980-talet. Han grundade Galleria Kari Kenetti år 1997. Därefter har han arbetat med olika uppdrag och förtroendeuppdrag på området för samtida konst.

 • Mikaela Lostedt arbetar som verkställande direktör på Stiftelsen Pro Artibus. Lostedt är filosofie magister i konstvetenskap och har under sin karriär hittills arbetat med bildkonst, som bland annat kurator och chef på galleri.

 • Anna Vilkuna är chef för Kuopio konstmuseum. Hon har länge arbetat med att främja kulturpolitik, bland annat i egenskap av konstnärlig ledare för takorganisationen Kaakon taide, initiativtagare till det konstpolitiska programmet i visuell konst och som utredare av statens konstfinansiering.

bottom of page